Inspiratiesessie De (veer)kracht van kinderen

Inspiratiesessie De (veer)kracht van kinderen

Op 28 januari 2016 organiseerde Stichting Senang een Inspiratiesessie bij Van der Valk te Almelo over de (veer)kracht van kinderen. Vanuit verschillende invalshoeken werd gesproken over ‘een hoopvolle toekomst voor alle kinderen die in potentie een minder gelukkig leven tegemoet gaan’. Onderzoek naar de werking hiervan, is o.a. terug te vinden in de positieve psychologie, maar ook in de ‘Resilience’-benadering. Op boeiende wijze nam gastspreker Prof. Dr. Ernst Bolmeijer, Hoogleraar Geestelijke gezondheidsbevordering UT de aanwezigen mee langs mogelijke interventies om het 'emotioneel, pschychologisch en sociaal welbevinden te kunnen vergroten'. http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/487/articles/10506  

Aansluitend heeft Mw. Beppie ten Broek, Preventiemedewerker bij Tactus Verslavingszorg verteld over de wijze waarop Tactus dit gedachtengoed toepast in de praktijk: bijvoorbeeld in een vakantieweek, speciaal voor kinderen van verslaafde ouders. Zowel grappige als pijnlijke opmerkingen van kinderen passeerden hierbij de revue. De noodzaak van 'het tijdig luisteren naar die kinderstem', werd nogmaals helder.

Door alle huidige ontwikkelingen op het gebied van zorg voor jeugd liggen er nu, en de komende periode, duidelijk kansen. Niets lijkt meer vanzelfsprekend; beslissers zijn genoodzaakt opnieuw naar de inhoud te kijken en andere beslissingen te nemen. Pas dan zal er echt iets veranderen, ten goede van het kindergeluk! Stichting Senang brengt mensen bij elkaar met verschillende achtergronden en expertise, maar met een gemeenschappelijk doel: actief ontwikkelingen in gang zetten ter bevordering van kindergeluk. Last, but not least, werd tijdens de Inspiratiesessie gesproken over de mogelijkheden om plannen om te zetten in een concrete werkwijze en de financiering daarvan. De mogelijkheden van het onderliggende 'verdienmodel' werden door Dhr. Bert Meulman, voorzitter RvT Stichting Senang, op aansprekende wijze gekoppeld aan de benadering vanuit zowel ‘waarden van vroeger’ (als rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid) als ‘de wetenschap van nu’.

Na deze Inspiratiesesssie zijn, op basis van de waardevolle bijdrage van alle aanwezigen, weer een paar stevige stappen voorwaarts gezet om het project ‘Kinderen uit de zorg: verder met Resilience ...’ invulling te geven.