Vervolg inspiratiesessie op 16 februari 2017

Vervolg inspiratiesessie op 16 februari 2017

Senang wil zich inzetten voor 'structuur in het gezin en rust in de wijk'. Het kind staat daarbij centraal. Gebleken is dat de methodiek 'House of resilience' het kind in staat stelt om zich positief te ontwikkelen conform het gedachtengoed van 'ziekte en zorg' naar 'gezondheid en meedoen in de maatschappij'.

Deze positieve ontwikkeling sluit goed aan bij de participatiegedachte waarbij ook de leefomgeving van het kind (school, sport, de wijk, familie, vrienden) mede bepalend is voor het welbevinden. Op 16 februari 2017 organiseerde Stichting Senang een vervolgbijeenkomst op de eerste inspiratiesessie.