Doelstelling Stichting Senang

Stichting Senang stelt zich ten doel om vanuit een neutrale positie kinderen een duurzaam perspectief te bieden op een hoopvolle toekomst aan kinderen die dit in potentie niet hebben. De stichting wil haar doel onder meer bereiken door het zoeken naar aanluiting bij de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind, in het bijzonder de bepalingen van het recht hebben op een thuis (artikel 16) en het recht op een band met de ouders (artikel 18) het recht op onderwijs (artikel 28 en 29) en het recht op vrije tijd en spel (artikel 31).