Gemeenten

Gemeenten

Met de oprichting van Senang heeft het Bestuur van de gelijknamige Stichting en zijn Raad van Toezicht de intentie uitgesproken daar een antwoord op te willen geven. Senang volgt nauwlettend de ontwikkelingen als het gaat om de uitvoering van de Jeugdwet. Stichting Senang heeft vanuit een theoretisch kader een concreet product ontwikkeld waar preventief (of dit nu voorafgaand aan problematiek is of in een vorm van nazorg/ na de zorg) kinderen weer volop in hun kracht kunnen komen, hun eigen huis van resilience kunnen bouwen en geluk kunnen ontwikkelen.

Dit kan de volgende winst opleveren:

  • Gemeenten kunnen bij huidige instellingen kwantitatief winst behalen op behandelduur (want, er is met ‘house of resilience’ een product voor nazorg/na de zorg);
  • Gemeenten kunnen op de langere termijn kwalitatief een prikkel geven om de bestaande behandelvisie te wijzigen naar deels klachtgericht en vervolgens veerkrachtgericht werken.
  • Gemeenten beschikken concreet over een middel dat bijdraagt aan de operationalisering van de termen preventie, participatie en eigen kracht.