Kinderen, methodiek om veerkracht te bevorderen

  • Gedragenheid: dit is de basis van ‘het huis’, namelijk het gevoel dat je hier mag zijn zoals je bent. Dat je kan terugvallen op een netwerk in gelijk welke situatie.
  • Zingeving: het kunnen invullen van de vragen ‘wat doe ik hier’, ‘waarom ben ik hier?’ ‘Welke rol heb ik in het leven?’
  • Vaardigheden: de kennis en kunde die je hebt verworven en datgene wat je nog kan verwerven.
  • Zelfwaarde: geloven in jezelf, geloven dat je iets waardevols kunt.
  • Humor/relativering: een gevoel voor humor toont de mogelijkheid tot relativeren. Dit gaat over het vermogen om de realiteit te zien naast datgene wat je denkt: het ontdekken van andere waarheden.
  • Op zolder bevindt zich een persoonlijke plek waar dromen, verdriet of plannen opgeborgen en gekoesterd kunnen worden. Door deze methodiek toe te passen, voelt een kind zich naar verloop van tijd meer behaaglijk in de eigen situatie.