Ouders/omgeving

Ouders/omgeving

Hoewel er natuurlijk al een verscheidenheid is aan programma’s die zich richten op opvoeding, ligt er essentieel een verschil in denken over opvoeding ten grondslag aan de uitgangspunten van Stichting Senang. Senang gaat uit van de eigen kracht en regie van de ouders en het kind: "Als ouder ben ik expert van mijn eigen kind en weet en voel ik wat het nodig heeft, met eventueel hulp van anderen. Als ouder sta ik mijn waarden en normen voor, die ik wil overbrengen op mijn kind". Dit zijn geen voorgeschreven regels, maar waarden die opgebouwd zijn uit eigen overtuigingen, ervaringen, aangevuld met kennis over wat werkt of kan werken. Ouders kunnen hun eigen Geluksplan opstellen, met ondersteuning van medewerkers/vrijwilligers die verbonden zijn aan Stichting Senang. Naast specifieke kennis of ervaring op gebied van opvoeding of hulpverlening is vooral de basishouding van de medewerker essentieel: een basishouding gebaseerd op Empowerment: “Ik geloof dat jij in welke mate dan ook in staat bent aan jouw leven een andere wending te geven. Jij kunt hier invulling aan geven op basis van jouw overtuigingen, die ik je help zoeken, die ik zal respecteren en zal aanvullen waar we dat samen nodig vinden”.

Zodra het kind de zorg verlaat, kan direct ingezet worden op de (veer)kracht van het kind en het gezin. Hiervoor heeft Senang een protocol ontwikkeld, gemonitord door Universiteit Twente. Voorbeeld:

  • Start met een huisbezoek waarbij de top 5 aan waarden/normen die binnen het gezin gelden worden doorgenomen. Dit vormt de basis voor verdere stappen.
  • Er wordt gekeken naar de ‘taal’ van het gezin, wat bindt hen samen? Door dit te weten kan er sneller toegewerkt worden van eventuele ‘stoornis naar gebruiksaanwijzing’.
  • Vervolgens wordt ingezet op ‘terugval preventie’, het kind en het gezin worden bewust gemaakt van belangrijke factoren (gezinsvalkuilen?) om problemen te kunnen voorkomen (door goed om te gaan met tijdsbesteding, voeding, sociale contacten etc.).
  • Door de diverse fasen heen bouwt het gezin opnieuw aan een stevig eigen huis (house of resilience methode) en wordt het gezin daar kort in begeleid totdat ze het zelf kunnen.