Zorgpartijen

Zorgpartijen

Preventie, participatie en eigen kracht zijn de elementen die met name door gemeenten gebezigd worden als het gaat om kwantitatieve maar ook kwalitatieve winst die in de zorg behaald kan worden. Daarin wordt met name geïnvesteerd in het ‘voorveld’, daar waar kinderen als eerste gezien worden als zij te maken krijgen met zorgen of problemen. Er is echter nog veel winst te behalen in het ‘naveld’: kinderen die de hulpverlening juist verlaten en weer volwaardig lid van de samenleving zouden móeten worden.

De hulp- of behandeltrajecten waar deze kinderen zich in bevinden zijn klachtgericht en doen weinig aan terugvalpreventie, laat staan aan het versterken van veerkracht en het vergroten van welbevinden (zonder hulpverlening!). De term ‘opschalen’ komt momenteel veelvuldig voor in gesprekken tussen hulpverlenende instanties en gemeenten, echter ‘afschalen’ staat nog onvoldoende op de agenda.